Regulamin

 

Wyciąg z Regulaminu Ogólnego:

 

 

1.  Zamówienia składane przez Internet, telefon realizowane są za przedpłatą.

 

 

2.  Chęć otrzymania faktury Vat należy zgłosić przy składaniu zamówienia lub nie później niż 10 dni  licząc od dnia złożenia zamówienia.

 

 

3. Zwrot towaru jest mozliwy zgodnie z obowiązującymi zapisami w prawie polskim. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827  ze zm., do 14 dni od dnia otrzymania towaru przez odbiorcę.

 

 

4.  Firma nie bierze odpowiedzialności za  szkody  wyrządzone wskutek złożenia zamówienia, posługiwania się zamówionymi artykułami, lub opóźnioną dostawą.

 

5. Regulamin sprzedaży dla  kontrahentów zamawiających  asortyment w ilości hurtowej ustalany jest indywidualnie, w przypadku braku indywidualnych uzgodnień   obowiązującym pozostaje Regulamin Ogólny.

 

6. Wszelakie wynikłe spory, o ile to mozliwe  - będa rozwiązywane  w sposób ugodowy, z nastawieniem na dobro klienta. W razie niemozliwości rozwiązania sporu polubownie, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla sprzedawcy.

 

7. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygane są wg. prawa polskiego.

 

8. Ogłoszony asortyment  i usługi nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje umieszczone na stronie internetowej służą celom informacyjnym i promocyjnym. 

 

9. Klient potwierdzając chęć złożenia zamówienia, oświadcza, że zapoznał się w pełni ze swoimi prawami  i z regulaminem zakupów w naszej firmie.

 

Jednolity, pełny Regulamin Ogólny dostępny jest na życzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Witryna internetowa prowadzona jest przez GERMANICUS

Płatności obsługuje Dotpay Spółka Akcyjna,Wielicka 72, 30-552 Kraków. Koszyk zakupów został stworzony na licencyjnym oprogramowaniu: Sklep internetowy Quick.Cart